Kancelaria Biegłego Rewidenta

Grażyna Włodkowska

www.kbraudyt.eu

Kancelaria Biegłego Rewidenta Grażyna Włodkowska wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3418.

Kancelaria prowadzona jest przez biegłego rewidenta Grażynę Włodkowską, wpisaną do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 9416.


 Siedziba podmiotu:
ul. Jagodowa 15
10-186 Olsztyn

Tel. 608856281
NIP: 7391951481
Regon: 280338561


Przedmiot działalności:

  1. badanie i przeglądy sprawozdań finansowych,
  2. wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych,
  3. świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej,
  4. świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.

kontakt e-mail

  • Twoje imię i nazwisko (wymagane):
  • Adres email (wymagany):
  • Temat:
  • Treść wiadomości:
  • Przepisz znaki do pola tekstowego
captcha